Nieuwsbrief

Leden van Club 50Plus Noorden ontvangen maandelijks een nieuwsbrief.
Zo houden we u op de hoogte van het laatste nieuws en de komende activiteiten.

Nieuwsbrief juli 2024

Beste mensen, Het wordt zomer! Ooit?
Voorlopig zijn we al blij met een paar dagen zonder regen en een lekker zonnetje zodat we erop uit kunnen met de fiets, de boot of wandelschoenen. Of lekker kunnen klussen in de tuin.

Activiteiten

ACTIVITEITEN en de werkzaamheden in de Rietzanger

Zoals bekend worden er in de zomermaanden onderhoudswerkzaamheden in ons clubgebouw uitgevoerd, waardoor alles er vanaf september weer tip-top uitziet. Misschien heeft u gezien dat sommige van de werkzaamheden al gestart zijn, zoals het schilderen van de ramen.
Er staat nogal wat te gebeuren: de muren, de bar en de plinten worden geschilderd, de keuken en de hal en de toiletten voor krijgen een nieuwe vloer, de bekleding van de stoelen en de gordijnen worden vervangen.

Het liefst zouden we alle werkzaamheden uitvoeren terwijl de activiteiten gewoon doorgaan. Dat gebeurt wel zo veel mogelijk, maar dat gaat niet volledig.
Daarom is Rietzanger van 22 juli tot eind augustus dicht.
Jeu de boules kan in die weken in overleg met Joop eventueel wel doorgaan.

We hopen op uw begrip hiervoor en bedanken alvast de vele vrijwilligers die meehelpen om dit alles uit te voeren.
Klik hier voor meer informatie over de planning.

UITSLAG BILJARTCOMPETITIE BANDSTOTEN (t/m 7 juni)

Ranking: % te halen carambols

 1. Ted v d Boogaard127,0 %  te halen carb 23
 2. Martien Pietersen120.8 %  te halen carb 12
 3. Peter Leliveld119.9 %  te halen carb 28

  Ranking: totaal gehaalde punten

 1. Ted v d Boogaard276 punten
 2. Martien Pietersen256 punten
 3. Peter Leliveld256 punten

   %  Hoogste serie

 1. Adriaan Kuyf56 %  te halen carb 14
 2. Kees Pieterse49 %  te halen carb 26
 3. Wim v d Pijl48 %  te halen carb 17

   % Hoogste partij

 1. Sjaak Plomp2.12 %  te halen carb 16
 2. Martien Pietersen2.00 %  te halen carb 12
 3. Adriaan Kuyf1.94 %  te halen carb 14

      Gemiddelde moyenne van alle spelers 1.04%

Woensdag 17 juli: Fietstocht

Er zijn vanaf 22 juli geen activiteiten in de Rietzanger, maar met elkaar een leuk tochtje fietsen kan natuurlijk wel doorgaan. Op woensdagmorgen 17 juli wordt er weer een fietstocht georganiseerd door Joop Leliveld en Ton Groeneveld. Wanneer u gezellig mee wilt fietsen kunt u zich op die woensdagmorgen melden op het plein tegenover de kerk. De fietsers vertrekken om 09:30 uur en de kosten voor deelname zijn € 0,50.

Bij slecht weer gaat de fietstocht niet door.

Van de bestuurstafel

In de bestuursvergadering van 4 juni hebben we o.a. de geplande acties voor het renoveren van het interieur van de Rietzanger besproken. Door Liesbeth is een heel schema gemaakt, wanneer wat gedaan moet worden. Dit schema ligt al enige weken in de hal van de Rietzanger zodat mensen zich konden aanmelden om te komen helpen.  Het doel is in ieder geval dat we vanaf september in een vernieuwde Rietzanger onze activiteiten weer kunnen starten.

En we starten in september met wat feestelijke activiteiten:

Vrijdag 6 september: feestelijke themaochtend

 • Deze ochtend start om 09:00 uur met een eucharistieviering.
 • Daarna wordt er een lekker kopje koffie/thee geschonken en komt het Shantykoor “de Kreunende Sluisdeuren” alles klaarzetten voor een fantastisch optreden.
 • Zo rond 10:45 uur zullen zij de eerste liedjes ten gehore brengen en zullen zij ons tot ca. 12:00 uur vermaken met gezellige meezingers.
 • Om 12:00 uur wordt een lekker twaalfuurtje geserveerd. Een lekker kopje soep, broodje kroket, broodjes ham/kaas en een bolletje salade. En natuurlijk wordt er die ochtend een drankje aangeboden door het bestuur.

De kosten voor deelname aan deze feestelijke thema-ochtend en maaltijd zijn € 7,50 per persoon.
U kunt zich tot uiterlijk dinsdag 3 september aanmelden bij: 
– Wilma van der Neut (Tel. 06-25235012),
– Aart Borst (tel.nr.0172-850263),
– Of via e-mail marianne.club50plus@gmail.com).

Omdat er tot eind augustus geen activiteiten zijn in de Rietzanger, ligt er deze keer geen intekenlijst in de Rietzanger.

Zaterdag 14 september: jubileum bridgedrive

Vanaf de opening van de Rietzanger is er op donderdagavond gebridged in de Rietzanger. Daarom wordt er op zaterdag 14 september een jubileum bridge-drive gehouden in de Rietzanger. De deelnemers van de bridge hebben hierover al bericht ontvangen en kunnen zich tot 5 september aanmelden bij Ada en Margot.

Zaterdag 21 september: jubileum receptie.

Op zaterdag 21 september vieren we ons 30-jarig jubileum met een officiële jubileum-receptie. Er worden veel mensen, organisaties en overige belangstellenden uitgenodigd en natuurlijk bent ook u als trouw lid van Club 50Plus van harte welkom.

De jubileum receptie is op zaterdag 21 september van 14:00 uur tot 16:00 uur.
Er zullen wat korte ‘officiële’ toespraken gehouden worden, maar ook zullen we veel foto’s tentoonstellen. En natuurlijk kan iedereen die dag ons mooie vernieuwde clubgebouw bewonderen.

Redenen genoeg dus om deze datum alvast in uw agenda te noteren:
zaterdagmiddag 21 september van 14.00 – 16.00 uur.

Vrijwilligers gezocht

In de Algemene Ledenvergadering is al gemeld dat we op zoek zijn naar vrijwilligers voor onze schoonmaakteams en voor de bardiensten bij de SOOS.

Voor het schoonmaakteam zoeken we mensen die ons willen helpen bij het wekelijks schoonmaken van ons clubgebouw. Het gaat dan vooral om het schoonmaken van de toiletten, keuken en hal. Maar ook zoeken we een paar vrijwilligers die op maandagmorgen onze vloeren willen komen dweilen. Om het dweilen wat minder zwaar te maken heeft het bestuur besloten om een kleine dweilmachine aan te schaffen.
Wilt u ons komen helpen bij de wekelijkse schoonmaak? Of kent u iemand die dit wellicht zou willen doen? Laat het even weten aan Hennie Toonen (tel. 409309) of Liesbeth Nieuwenhuizen (tel. 06-83832370).

Volgende bestuursvergadering

De volgende bestuursvergadering is gepland op dinsdagmorgen 16 juli. Heeft u onderwerpen die u aan het bestuur wil voorleggen? Schroom niet en stuur deze naar marianne.club50plus@gmail.com of naar een van de andere bestuursleden.

Ledenadministratie

We proberen elke maand alle nieuwe leden te melden in onze nieuwsbrief. Helaas gaat dat af en toe wel eens mis. Zo ook voor wat betreft de aanmelding van:

Dhr. A. Rietveld en Mw. N. Rietveld. Zij hebben zich in april al aangemeld als nieuwe leden, maar dat is helaas niet in onze vorige nieuwsbrief gemeld. Hierbij dus alsnog: Aad en Nanda, we heten jullie van harte welkom bij onze gezellige vereniging.

Helaas zijn enkele leden overleden:
– Dhr. C. Onderwater
– Dhr. R. Kas
– Mw. R. de Wit

Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Financiële acties

We willen proberen zoveel mogelijk financiën te verkrijgen voor het uitvoeren van de plannen voor het oppimpen van de Rietzanger.

 • Daarom hebben we een bijdrage gevraagd aan het FONDS ALPHEN. Zij hebben inmiddels een bijdrage van € 5000,00 toegekend.
 • Ook hebben we ons weer aangemeld bij de RABO-CLUB-SUPPORT actie. In een van onze volgende nieuwsbrieven zullen wij u informeren hoe u uw stem kunt uitbrengen voor deze actie. (De stemperiode is ergens in september).

Duo-fiets huren

Kent u iemand die het leuk vindt om een rondje te fietsen maar die dat zelf niet meer kan? Dan biedt Club 50Plus Noorden de mogelijkheid om samen te fietsen op onze duofiets met trapondersteuning.
U kunt de duofiets huren voor € 5,00 per dagdeel. Onze contactpersoon hiervoor is Joop Leliveld. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06-17816048.

Scootmobieldag 2024

Op verzoek van PGSN maken wij u graag even attent op de Scootmobieldag 2024.
De jaarlijkse scootmobieldag wordt dit jaar door de Scootmobielwerkgroep van PGSN georganiseerd op maandag 23 september.
Deze scootmobieldag is een aanrader voor beginners en gevorderden want je krijgt allerlei tips en tricks over hoe je veilig met je scootmobiel op pad kan.

Locatie: De Steupel, Maarten Freeke Wije, Nieuwkoop
Aanmelden kan bij Anneke Rothuizen:
e-mail: anneke.rothuizen@gmail.com
telefoon: 06 460 11 099

De kosten (inclusief lunch) voor het meemaken van deze dag zijn € 12,50 per persoon.

In mei werden we als bestuur opgeschrikt door het overlijden van 2 zeer gewaardeerde vrijwilligers van onze Club 50Plus en daarom willen wij deze 2 vrijwilligers in herinnering nemen.

Cor Onderwater:

Cor was jarenlang heel actief bij onze buitendienst. Hij hielp bijna wekelijks mee met het onderhoud van de tuin, het schilderwerk en overige klussen. Ook onderhield Cor al het technische gereedschap.
Hij was al enige tijd ziek, maar zijn overlijden kwam voor ons toch nog onverwachts. Wij zullen zijn inzet voor ons clubgebouw zeker gaan missen en wensen zijn familie veel sterkte bij het verwerken van het verlies.

Rinus Kas:

Ook was onze schrik groot toen we hoorden dat Rinus Kas was overleden. Hij was tot op het laatst ontzettend actief in en om de Rietzanger. Jarenlang was hij bestuurslid en beheerder van de Rietzanger. 
Hij zorgde ervoor dat de dagelijkse gang van zaken goed werd geregeld. Hij zorgde o.a. voor de inkoop en regelmatig kwam je Rinus tegen met een of twee kratten bier achter op zijn fiets omdat het bier dan bij Jumbo of Albert Hein in de aanbieding was.
Hij zorgde ervoor dat tafels en stoelen werden klaargezet bij de vele activiteiten. Hij draaide bardiensten bij de SOOS en biljart.
Hij hielp bij de schoonmaak op maandagmorgen en regelde samen met Thea Pietersen de kaartavonden op maandagavond.
En dat is nog maar een kleine greep uit alles wat hij voor de Club en de Rietzanger heeft gedaan, want we konden altijd bij hem terecht als we een klus hadden die door vrijwilligers gedaan kon worden.
We zullen hem echt ontzettend gaan missen en wensen zijn familie heel veel sterkte bij het verwerken van het verlies.

Zo, dat was het weer voorlopig. We zien u graag weer in de Rietzanger in september.
Hartelijke groeten en BLIJF GEZOND!!!!

Het bestuur van Club 50Plus Noorden

Misschien ook interessant om te weten

Ook zo’n gedoe met de computer, tablet of telefoon?
Komt U er zelf niet uit? Geen paniek, zoek hulp!
Seniorweb Nieuwkoop kan U verder helpen. Deze organisatie zet zich in om ouderen computer-wijzer te maken. Met een nieuwsbrief, 3-maandelijks tijdschrift en persoonlijke hulpverlening.
Vrijwilligers staan klaar op de inloopmiddag:
Steeds de eerste maandagmiddag van de maand.
Van 13.30 uur tot 16 uur bent U welkom bij de Kaleidoskoop,
Verbinding 2 te Nieuwkoop.

Zij helpen U met al uw vragen. Zoals: Albert Heijn-app of WhattsApp gebruiken, uw apparaat onderhouden of het kunnen omgaan met DigiD.
U kunt ook lid worden van Seniorweb. Op bovengenoemde inloop kunt U een cadeaubon krijgen voor een eerste jaar gratis lidmaatschap.
Klik op seniorenweb en de website opent.
Zie ook de website: www.seniorweb.nl