Over Club 50plus Noorden

Wij verwelkomen u graag tijdens onze bijeenkomsten.
Alle activiteiten vinden plaats in De Rietzanger, Theresiahof 9 Noorden.

Samen is het leuker én kom je verder.

Club 50plus Noorden - hoe het begon

Het begon in het jaar 1986 toen de ouderenvereniging K.B.O. werd opgericht. In het jaar 2001 is de naam K.B.O. Noorden veranderd in Club 50plus Noorden.
Omdat de leden op verschillende locaties aan het kaarten, biljarten, koersballen en volksdansen bezig waren, was dit toch niet geheel naar tevredenheid van de leden. In het jaar 1993 is de stichting verenigingsgebouw voor ouderen opgericht.
Op 8 Februari 1994 is de eerste paal geslagen van het clubhuis De Rietzanger. De feestelijke opening was op 22 september 1994 door Annie Vermeij en de T.V. presentator Hennie Huisman.

De Rietzanger werd al vlug te klein, dus werd er naar een oplossing gezocht voor dit probleem. Om het gebouw uit te breiden, moesten eerst de financiën rond gemaakt worden toen dat gereed was ging men beginnen met het tweede gedeelte van het gebouw. Dat in november 1997 werd opgeleverd.

Het derde gedeelte, het bouwen van de biljartzaal en in samenwerking met de ijsclub. De biljartzaal en het ijsclubgebouw is in het jaar 2003 opgeleverd.

In augustus 2005 zijn de keuken en de garderobe gereedgekomen. Voorlopig zijn we nu wel uitgebouwd. Dit alles is tot stand gekomen door vele vrijwilligers, subsidieverstrekkers en giften. Ook wordt het gebouw nu nog door vrijwilligers onderhouden en beheerd.

Zaterdag 31 oktober 2015 zijn onder grote belangstelling de jeu de boules banen geopend met een openingswedstrijd door de wethouder Trudy Veninga en Annie Moore. Het ging er fel aan toe. De wethouder streek met de eer. Daarna werd in De Rietzanger het glas geheven.
De jeu de joules banen en een opslagplaats zijn o.a. tot stand gekomen door bijdragen van de Rabobank en het Oranjefonds.
Maar vooral door de geweldige inzet van de talloze vrijwilligers die vanaf februari jl. tientallen uren in weer en wind besteed hebben om dit tot stand te brengen. Bedankt voor jullie inzet. We hopen dat er van de jeu de boules banen veel gebruik gemaakt zal worden.

Namens: Stichtingsbestuur, Club 50plus Noorden en IJsclub.

Op 21 September 2019 is het 25-jarig jubileum van ons clubgebouw onder stralende omstandigheden gevierd.  Waarna de receptie, die begon met een openingswoordje van Martien Noorderburg gevolgd door de onthulling van een plaquette, afbeeldend 5 rietzangers in het riet dat al pluimde (dus geen meurzen), door Clari Visser en wethouder Wolters.
Ook de wethouder deed een woordje. Vervolgens was er de presentatie “Van Vlag tot Nu” door Jaap Wansinck. Hij liet zien en ondersteunde dat met een uitgebreide toelichting, wat er zoal gebeurd was tussen het behalen van het hoogste punt tot het 25-jarig jubileum. O.a. de afbouw van het eerste onderkomen met daaropvolgend de twee verbouwingen/uitbreidingen omdat het al gauw te klein bleek.
Ook het scala aan activiteiten, die hier plaatsvinden, passeerden de revue. Hierna was het tijd om het glas te heffen en verder te gaan met een gezellig samenzijn.

Totstandkoming van de Rietzanger

25 jaar Rietzanger 1994 - 2019

3de Jeu de boules baan 2015

Lidmaatschap

De Rietzanger wordt ook gebruikt voor vergaderingen, verjaardagen, jubilea, recepties, uitvaarten en de vrouwenbond KVN.
Hiervoor kan het gebouw worden gehuurd. Een voorwaarde is dat men lid moet zijn van de Club 50plus Noorden.

Een lidmaatschap kost  €15,- per jaar en hierdoor kunt u deelnemen aan alle activiteiten van Club 50plus Noorden.
Rekening nr.NL74 INGB 0007364674 t.n.v. club50plusnoorden.

Wilt u lid worden? Stuur een e-mail naar rietzangernoorden@hotmail.nl of vul het contactformulier in.