nieuwsbrief

 

 Nieuwsbrief  Februari 2020

Nieuwe bestuursleden
Daar er binnenkort enkele vacatures zijn binnen het bestuur is deze naarstig op zoek naar aanvulling. Uiteraard wordt het bestuur ook graag geholpen hierin met aanmeldingen en ook met tips die hiertoe mogelijk kunnen leiden.
Onze leden:
Geen meldingen.
Klaverjassen:
Uitslag klaverjassen 6 januari:                                  20 januari:
1e Arie Hellingerwerf         7101 pnt                       1e Theo van Balen           6761 pnt
2e Wim van de Pijl              6734 pnt                        2e Wim Disseldorp         6700 pnt
3e Ank Balvert                     6601 pnt                        3e Alie Kas                       6672 pnt
Poedelprijs: An van Soest 4655 pnt                         Poedelprijs: An van Soest 4049 pnt
De volgende klaverjasavonden zijn: 3 en 17 Februari.
Bingo:
De volgende bingomiddag is op woensdag 12 Februari.
Zoals we gewend zijn beginnen we om 14.00 uur.
SOOS
De aanvang- en eindtijd van de SOOS is 13.30 tot 16.30 uur.
Kerkdienst:
Op vrijdag 7 februari is er een eucharistieviering om 9.30 uur in de Rietzanger. Na de viering is er tijd voor koffie/thee met wat lekkers erbij. Daarna is er ook nog gelegenheid voor een drankje.
Rond 12.00 uur is er een maaltijd. Dit alles is bedoeld voor de leden van Club 50 Plus Noorden. Opgeven kan t/m 4 februari in de Rietzanger (eventueel telefonisch: tel 850263), zodat we een overzicht hebben hoeveel personen er komen.
Er wordt een bijdrage van € 5,– gevraagd.
Modeshow:
Woensdag 26 februari komt Doorduyn weer haar nieuwste collecties laten zien. 
Activiteitenochtend:
Noteer al vast: vrijdag 6 maart Alzheimer café.
Nieuwsbrief:
De nieuwsbrief wordt in principe per email verstuurd. Dit geniet de voorkeur.
Mocht u toch liever een papieren versie hebben, dan kunt u deze uit de Rietzanger meenemen.
Wij verzoeken u vriendelijk wanneer er adreswijzigingen zijn, deze zo spoedig mogelijk aan ons door te geven, zodat wij onze lijsten kunnen aanpassen
Website/e-mail adres:
Op onze website(www.club50plusnoorden.nl) kunt u alles vinden over onze
Club 50 Plus Noorden.
emailadres: rietzangernoorden@hotmail.nl