nieuwsbrief

Nieuwsbrief  april 2020

Beste leden:
CORONAVIRUS
Dinsdag heeft de regering in haar persconferentie, n.a.v. de Coronaproblematiek, ons, Nederland, medegedeeld hoe ernstig de situatie rond de Coronavirus nog steeds is en we er nog lang niet zijn.
Ze hebben de tot nu toe geldende maatregelen verlengd tot, in ieder geval, 28 april 2020.
Daarbij is gezegd: Plan nog niets voor je meivakantie want daarna zullen er zeker nog maatregelen van kracht blijven!!
Ook is gezegd: Ga voorzichtig om met de kwetsbare, oudere en mensen met een zwakke gezondheid.
Nu hebben wij, Club 50 Plus Noorden, vooral te maken met ouderen.
Derhalve heeft het bestuur besloten  alle activiteiten van de Club 50 Plus te sluiten tot 1 Juni !!!
Als blijkt dat we eerder open kunnen zal dat kenbaar gemaakt worden.
Er is dus ook geen uitgaansdag en ook het bezoek aan de Mariagrot gaat niet door!
Tot nader bericht zal dit standpunt van kracht blijven. Hierbij zullen wij de richtlijnen van de overheid, GGD en RIVM blijven volgen.
Vanaf 1 juni hopen we onze activiteiten weer te kunnen hervatten.
Wij houden u zo goed als mogelijk op de hoogte en HOU VOL.

klik hier: boodschappenhulp Nieuwkoop

klik hier: nieuwsbrief een tegen eenzaamheid