Archieven Evenementen

Algemene Leden Vergadering

Tijdens de jaarvergadering worden voorstellen van het bestuur aan de leden voorgelegd, de financiële resultaten van 2023 worden toegelicht en de bestuursverkiezingen worden gehouden. Wij stellen het op prijs als u die middag vragen of suggesties wilt voorleggen aan het bestuur. De financiële resultaten van 2023, het jaarverslag met alle bijzonderheden van het afgelopen jaar […]

Uitgaansdag

Uitgaansdag Museumboerderij Mariahoeve Kiefveldersteeg 11, Putten

We gaan dit jaar op pad met de bus naar museumboerderij de Maria Hoeve in Putten. Verdere informatie volgt nog.

Jubileum Rietzanger – receptie

Dit jaar, op 22 september, is het 30 jaar geleden dat ons clubhuis De Rietzanger feestelijk werd geopend! Vandaag wordt hiervoor een receptie gehouden. Meer informatie en het exacte tijdstip volgt later.