Activiteiten

Van maandag tot en met vrijdag is er iedere dag iets te doen bij Club 50Plus Noorden. Loop gewoon eens naar binnen en proef de sfeer. 

Samen is het leuker én kom je verder.

Maandag

 • Country Line dansen

 • Klaverjassen

Country Line dansen - van 14.00-16.00 uur

Iedere maandagmiddag kunt u deelnemen. Komt u ook? Er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Kosten: € 4,- per keer, incl. 2 kopjes koffie of thee.
Niet in de maanden juni, juli en augustus.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij: Elly Vork tel.: 0172-408721 of Gerda Veenboer tel: 0172-409917

Klaverjassen - 19.30 - 22.30 uur

U kunt om de week klaverjassen. Ook niet-leden zijn van harte welkom.
Klik hier voor de speeldata van 2024.
Kosten: € 2,50 per keer, incl. 2 kopjes koffie of thee en een hapje.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij: Thea Pietersen of Rinus Kas

Dinsdag

 • Koersbal

 • Biljarten

 • Keezen (1x per maand)

Koersbal - van 13.30 - 16.30 uur

Op dinsdagmiddag worden binnen de koersbalmatten uitgerold en wordt er gespeeld. Heeft u ook interesse? Kom langs om de sfeer te proeven.
Kosten: €2,- per keer, incl. 2 kopjes koffie of thee.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij Joop Leliveld. Tel: 06-1781-6048.

Vrij biljarten - 19.00 - 23.00 uur

Dinsdagavond kunt u vrij-biljarten.
Kosten: € 2,- per keer, inclusief 2 kopjes koffie of thee.
Niet in de maanden juli en augustus.
Contactpersoon: Ton Groeneveld, tel: 0172-409396.

Keezen - 19.30 - 22.00 uur

Iedere laatste dinsdag van de maand kunt u gezellig meekomen doen met onze KEEZEN-avond.
Ook niet-leden zijn van harte welkom.
Inloop is vanaf 19.15 uur en het spel start om 19.30 uur. Klik hier voor de speeldata van 2024.
Opgeven kan via de intekenlijst in de Rietzanger of via een e-mail naar marianne.club50plus@gmail.com of via tel. 06-53448780.
Kosten: € 2,- per keer, incl. 2 kopjes koffie of thee.
Niet in de maanden juli en augustus.
Contactpersonen: Anneke Kentrop en Marianne van Capel.

Woensdag

 • Fietstocht (1x per maand)

 • Jeu de boules

 • Bingo (1x per maand)

Fietstocht - van 9.30 - 12.30 uur
Van maart tot en met oktober wordt iedere 3de woensdag van de maand een fietstocht georganiseerd. De route is iedere keer een verrassing.
Vertrek om 9.30 uur vanaf het plein tegenover de kerk.
Kosten: € 0,50 per keer.
Bij slecht weer gaat de fietstocht niet door. De organisatie is in handen van Joop Leliveld, tel: 06-1781-6048 en Ton Groeneveld, tel:  0172-409396.
Jeu de boules - 13.30 - 16.30 uur

Op woensdagmiddag kunnen leden met elkaar jeu de boules spelen. De banen zijn overdekt, dus ook wanneer het regent kan er gespeeld worden.
Kosten: € 2,- per keer, incl. 2 kopjes koffie of thee.
Ook in de zomerperiode gaat het gewoon door.
In de wintermaanden of bij slecht weer kan er in de Rietzanger koersbal worden gespeeld.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij Joop Leliveld. Tel: 06-1781-6048.

Bingo - 14.00 - 16.00 uur

Er worden 8 ronden bingo gespeeld. Ook niet-leden zijn van harte welkom.
Klik hier voor de speeldata van 2024.
Kosten: € 4,- per keer inclusief 2 kopjes koffie of thee en 1 plankje. Een extra plankje kost € 3,- per stuk.
De organisatie is in handen van Lia de Groot en Yvonne van Dijk. Tel. 0172-408654.

Donderdag

 • Seniorengym

 • Soos

 • Bridge

Seniorengym - Groep 1 van 09.00 - 09.45 uur en groep 2 van 10.30 - 11.15 uur

De oefeningen worden niet alleen zittend op de stoel gedaan, maar er is ook veel aandacht voor de coördinatie en de balans.
Kosten: € 4,- per keer.
De eerste donderdag van de maand wordt er met de twee groepen gezamenlijk koffiegedronken.
De gym gaat ook in de zomerperiode gewoon door.
U kunt zich aanmelden bij Hennie Toonen. Tel: 0172-409309.

Soos - 13.30 - 16.30 uur

Er kunnen allerlei soorten spellen worden gespeeld zoals klaverjassen, bridge, rummikub, mahjong, biljarten en sjoelen. Alle materialen zijn aanwezig. U kunt ook gewoon even binnen lopen voor een gezellig praatje. U bent van harte welkom.
Kosten: € 2,- per keer, incl. 2 kopjes koffie of thee en 1 consumptie.
Ook in de zomerperiode gaat de soos elke week door.

Bridge - 19.30 - 23.00 uur

Er wordt een onderlinge competitie gespeeld in 2 groepen. Het seizoen wordt verdeeld in 6 ronden van 6 avonden. Afhankelijk van feestdagen en zomerstop kunnen dit mogelijk 5 avonden zijn.
Als er plaats is, kunt u direct meedoen, anders komt u op de wachtlijst.
Kosten: € 2,50 per keer, incl. 2 kopjes koffie of thee, een hapje en een prijs.
De zomerstop is van medio juni t/m augustus.
Contactpersonen: Ada Voorsluis of Margot van Egten. Tel: 06-40676091.

Vrijdag

 • Biljart competitie

Biljart competitie 13.00 - 17.00 uur
Er wordt een onderlinge competitie gespeeld op 2 biljarts.
Kosten: € 2,50 per keer, inclusief 2 kopjes koffie of thee, een hapje en een prijs.
Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden bij de heer K. Pieterse. Als er plaats is, kunt u direct meedoen, anders komt u op de wachtlijst.
Opgeven voor de competitie:
Tijdens de biljartmiddag in Clubhuis De “Rietzanger” Theresiahof 9 in Noorden tel: 0172-409308 of bij de heer K. Pieterse, tel: 0172 572832.

Er is nog meer...

Hierboven staan de vaste activiteiten waaraan u kunt deelnemen.
Daarnaast zijn er tal van extra activiteiten, zoals bijvoorbeeld:

 • Thema-ochtenden
 • Kerkdiensten
 • Vrijwilligersbijeenkomst
 • Modeshow
 • Uitgaansdag
 • Kerstviering

Deze bijeenkomsten en de niet-wekelijkse activiteiten kunt u vinden in het jaarprogramma.

Prijzen drankjes

In de algemene ledenvergadering van 1 mei 2023 is het voorstel voor prijsverhogingen van de consumpties voor de eigen activiteiten aangenomen.

De prijzen per 1-9-2023 zijn: 

Koffie of thee € 1,25
Consumpties (frisdrank) € 1,50
Consumpties alcohol (Amstel bier) € 2,00
Radler 0.0% en Amstel 0.0% € 2,00
Overige alcoholische dranken € 2,00

Parkeren

Bij het clubgebouw De Rietzanger zijn een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Deze zijn bestemd voor leden en deelnemers aan onze activiteiten die slecht ter been zijn.
Deelnemers en leden die nog goed ter been zijn worden verzocht de auto te parkeren op het parkeerterrein tegenover de kerk.

Vervoer

Wanneer u wilt deelnemen aan onze activiteiten maar hierbij belemmerd wordt door vervoersproblemen kunt u dit bij de coördinatoren van de betreffende activiteit of bij het bestuur kenbaar maken. We zullen dan onze uiterste best doen om ervoor te zorgen dat u wordt opgehaald en weer wordt thuisgebracht.

Tot slot...

Alle activiteiten vinden plaats in ons eigen clubhuis ‘De Rietzanger’. Dit gebouw is gebouwd door vele vrijwilligers en met behulp van subsidies en giften. Het wordt ook door vrijwilligers onderhouden en beheerd.

Tenzij anders vermeld, kunnen alleen leden van de Club 50plus deelnemen aan de activiteiten. Naast de contributie van €15,- per jaar, betaalt u per activiteit een bijdrage in de kosten.

Heeft u vragen of wilt u zich inschrijven? Stuur een e-mail naar rietzangernoorden@hotmail.nl of bel 0172 409308.