nieuwsbrief

Rietzanger voor alle activiteiten gesloten !!!!!

 EXTRA NIEUWSBRIEF 14 OKTOBER 2020

Beste mensen:

We zagen het allemaal al wel een beetje aankomen omdat de berichten over het aantal besmettingen van het Corona-virus alarmerend waren en ook in de regio Midden Holland, waar wij onder vallen, is het aantal besmettingen fors toegenomen.
Daarom hebben we als bestuur van Club 50Plus Noorden besloten om de in de persconferentie van dinsdag 13 oktober door Mark Rutte en Hugo de Jonge bekend gemaakte strengere maatregelen ter harte te nemen. Vooral omdat onze leden en vrijwilligers behoren tot de risicogroep.

Daarom hebben we op woensdagavond 14 oktober, in een extra ingelaste bestuursvergadering, besloten om voorlopig tot 1 januari 2021 alle activiteiten te stoppen.

Afhankelijk van de ontwikkeling van de virusbestrijding en de volgende persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge, zullen we eind oktober bekijken of de huidige activiteiten weer gestart kunnen worden.

Dit betekent dat de volgende activiteiten tot nader bericht NIET door gaan:

 • Linedance op maandagmiddag
 • Koersbal op dinsdagmiddag
 • Biljart op dinsdagavond
 • Jeu de boules op woensdagmiddag
 • Biljart op vrijdagmiddag

Ook de geplande modeshow op zaterdag 31 oktober gaat niet door.

We begrijpen best dat ons besluit voor een aantal leden moeilijk te accepteren is. Zij voelen zich goed, zijn vitaal en hebben een redelijk goede gezondheid.
Maar dat geld helaas niet voor iedereen en wij voelen ons als bestuur verantwoordelijk voor het welzijn en veiligheid van onze vrijwilligers en leden.

Bovendien moeten we ons houden aan de regelgeving waar de gemeente Nieuwkoop op handhaaft en dat betekent dat er niet meer dan 4 personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren mogen samenkomen, zowel binnen als buiten.

We vertrouwen erop dat u begrip heeft voor ons besluit. We hebben het besluit niet graag genomen en hopen dat we deze maatregelen zo snel mogelijk weer kunnen terugdraaien.

Hartelijke groeten en BLIJF GEZOND!!!!

Het bestuur van Club 50Plus Noorden.

Nieuwsbrief oktober 2020

Beste mensen:

Er zijn verschillende activiteiten in de afgelopen periode gestart.
Ondanks alle maatregelen waarmee rekening gehouden dient te worden, zijn de ervaringen positief. We hopen dat de nog niet gestarte activiteiten ook weer spoedig kunnen beginnen.

In memoriam :

Onze leden:
Nieuwe leden: Dhr. Rewijk en Dhr. A. van Klaren. Welkom bij Club 50 Plus Noorden.

Jaarvergadering:
De uitnodiging voor de jaarvergadering ontvangt u bij deze nieuwsbrief, of heeft u reeds
per e-mail ontvangen.
Helaas is het coronavirus nog steeds niet onder controle., waardoor er speciale maatregelen nodig zijn en maximaal 30 leden aanwezig kunnen zijn in de Rietzanger. Daarom vragen wij u om u aan te melden voor 1 oktober bij Dhr. A. Borst (vergeerborst@ziggo.nl) of telefoon 0172-850263, als u aanwezig wilt zijn op woensdagmiddag 7 oktober. Vol is vol!
Wilt u de vergadering digitaal volgen dan kunt u dit ook voor 3 oktober aan dhr. A. Borst doorgeven.
Wanneer er meer dan 50 leden de vergadering digitaal willen volgen zullen we kijken hoe we dit kunnen organiseren.
Op de agenda van ALV staat ook een voorstel “harmonisatie van inleg van onze
activiteiten”. Het doel van dit voorstel is dat voor alle activiteiten van Club 50 Plus een
gelijke eigen bijdrage wordt gevraagd. Indien u niet bij de vergadering aanwezig kunt zijn, kunt u uw vragen of opmerkingen over dit voorstel per e-mail of telefoon melden bij de secretaris (marianne.club50plus@gmail.com of 06-53448780). U kunt ook een ander lid van de Club 50Plus vragen uw mening in te leveren bij het bestuur. Dit kan schriftelijk, in een gesloten envelop. Ook wanneer u niet akkoord gaat met het voorstel “harmonisatie van inleg van onze activiteiten”, kunt u dit per e-mail, telefoon of schriftelijk kenbaar maken aan de secretaris.

Bestuursleden
Er gaan bestuursleden stoppen. We zoeken mensen die deze plaatsen willen innemen. Iets voor u??????? Voor informatie kunt u terecht bij de secretaris (06-53448780). U mag ook de voorzitter bellen: 0624638949. U kunt zich aanmelden tot 4 oktober.

Activiteiten:
De activiteiten die gestart zijn (line dance, biljarten, koersbal en jeu de boules), gaan door. Klaverjassen, bingo en soos kunnen nog niet gestart worden.

Modeshow:
Op zaterdag 31 oktober is van 14.00 – 16.00 uur de najaarsmodeshow van firma Doorduyn, in aangepaste vorm. Het is een inloopmiddag om uw kleding te kopen, Er kunnen maximaal 16 personen tegelijk binnen.

Bij alle te starten activiteiten geldt:

 • Bij binnenkomst/starten van een activiteit, handen desinfecteren
 • Houdt 1,5 meter afstand
 • Schud geen handen
 • Wacht en luister naar de instructie van de persoon die de activiteit organiseert.

Dat u de volgende vragen beantwoordt;

 • Heeft u koorts/ keelpijn of andere luchtwegklachten?
  Moet met nee beantwoord worden
 • Heeft u contact gehad met een coronapatiënt?
  Moet met nee beantwoord worden
 • U bent op de hoogte dat u het bestuur van de club 50 plus Noorden niet aansprakelijk gesteld kan worden voor wat dan ook en dat u hier bent op eigen verantwoordelijkheid?
  Moet met ja beantwoord worden
  (Indien bovenstaande vragen niet juist beantwoord kunnen worden, kunt u niet deelnemen aan een activiteit in of bij de Rietzanger).

Tevens moet u op een inschrijfformulier aangeven dat u deelneemt aan een activiteit.

Algemene hygiëne regels

 • Was de handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en niest in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig

Ook is het enorm belangrijk dat de registratielijsten bij de ingang door IEDEREEN goed worden ingevuld, zowel door bezoekers als door vrijwilligers/schoonmakers en andere personen die in het gebouw moeten zijn Het bestuur is bereid mee te denken bij de handhaving van de regels. Na elke activiteit zal een bestuurslid langskomen.
Zuilen:
De 3 zuilen voor het desinfecteren van de handen zijn gesponsord door firma Boreco uit de Meern.
Nieuwsbrief:
De nieuwsbrief wordt, indien mogelijk per, email verstuurd. Mocht u toch liever een papieren versie hebben, dan kunt u deze uit de Rietzanger meenemen. Wij verzoeken u vriendelijk wanneer er adreswijzigingen zijn, deze zo spoedig mogelijk aan ons door te geven, zodat wij onze ledenlijst kunnen aanpassen.

Website/emailadres:  
Op onze website(www.club50plusnoorden.nl) kunt u alles vinden over onze Club 50 Plus Noorden.
Het bestuur