nieuwsbrief

gezellige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2020

Nieuwsbrief                                                                    Januari 2020
Beste leden:
Het bestuur van Club 50 plus Noorden wenst alle leden een gezellige jaarwisseling en alle goeds voor 2020!
Nieuwe bestuursleden:
Daar er binnenkort enkele vacatures zijn binnen het bestuur is deze naarstig op zoek naar aanvulling. Uiteraard wordt het bestuur ook graag geholpen hierin met aanmeldingen en ook met tips die hiertoe mogelijk kunnen leiden.
Onze leden:
Nieuwe leden: Dhr. J. van Kempen
Mevr. N. van Kempen
Mevr. Lena Wyrdenberg
Overleden: Mevr. Lena Tersteeg-van der Zwet
Dhr. Nico van der Zwet
We wensen de familie en andere nabestaanden de komende tijd veel sterkte toe.
Klaverjassen:
Uitslag klaverjassen 25 november:                        Uitslag klaverjassen 9 december:
1e Jacques Zuidervliet 7168 pnt                              1e Ank Balvert 7280 pnt
2e Theo van Balen 6871 pnt                                     2e Jan Tersteeg 6899 pnt
3e Wilma Okkersen 6560 pnt                                   3e Arie Hellingerwerf 6817 pnt
Poedelprijs: Joop Leliveld 4997 pnt                          Poedelprijs: Jan de Jong 4448 pnt
De volgende klaverjasavonden zijn: 6 en 20 Januari en 3 Februari.
Bingo:
De volgende bingomiddag is op woensdag 15 Januari.
Zoals we gewend zijn beginnen we om 14.00 uur.
SOOS:
De aanvang- en eindtijd van de SOOS is 13.30 tot 16.30 uur.
Biljarten
Vrijdag 20 december was er weer de traditionele Kerstbiljart. Dit keer speelden we “10 over Rood” met koppels, die bij elkaar geloot waren. We begonnen om 10.00 uur en ca. 16.30 uur was de prijsuitreiking. Tussen de middag genoten we van de heerlijke lunch, verzorgd door Jeanette en Joke. Het geheel was gesponsord door de twee senioren van de groep, waarvoor onze hartelijke dank.
De uitslag na 4 voorronden, halve finales en finales was:
1. Kees Bos & Martien Pietersen
2. Joop Leliveld & Adriaan Kuijf
3. Henk Hoogerwerf & Gerard de Leeuw
4. Hans Groeneveld & Aart Leliveld
Voor de totale uitslag klik Kerstbiljart 10 over rood 2019

Nieuwsbrief:
De nieuwsbrief wordt in principe per email verstuurd. Dit geniet de voorkeur.
Mocht u toch liever een papieren versie hebben, dan kunt u deze uit de Rietzanger meenemen.
Wij verzoeken u vriendelijk wanneer er adreswijzigingen zijn, deze zo spoedig mogelijk aan ons door te geven, zodat wij onze lijsten kunnen aanpassen
Website/e-mail adres:
Op onze website(www.club50plusnoorden.nl) kunt u alles vinden over onze
Club 50 Plus Noorden.
emailadres: rietzangernoorden@hotmail.nl