bestuur

BESTUURSSAMENSTELLING 2019

Mevr. M. Vork-Tersteeg        Voorzitter                              tel. 409189
Leliestraat 11                         contact  bridge
2431  XS  Noorden

Mevr. M. van Capel-Loos      Secretaris                              tel. 408117
Dahliastraat 16                       ledenadministratie
2431 XW Noorden

Mw. A. Kentrop                      Penningmeester                   tel. 408538
Lange Meentweg 47
3652 LA Woerdense Verlaat

Dhr. G. van der Steen           2e Penningmeester              tel. 744650                                                 
Voorweg 91A                                                                                                                                           
2431 AX Noorden

Dhr. A. Borst                         beheerder  verhuur                tel. 850263
De Riethof 2
2431 AZ  Noorden

Dhr. J. Leliveld                 coordinatie: koersbal                   tel. 409658                                               
Lelistraat 27                                         jeu de boule                                                                           
2431 XS Noorden                                electrische duofiets

Dhr. J. Goes                     algemene zaken                           tel.409380                                                        Lelistraat 1                      nieuwsbrief                                                                                                 
2431 XS Noorden