jaarvergadering


Ledenvergadering:
Tijdens de ledenvergadering van woensdag 27 maart j.l. is er een nieuw bestuur
aangetreden.
Er waren 3 bestuursleden aftredend; Marianne van Capel-Loos, Gert v.d
Steen en Rinus Kas. Marianne en Gert stelden zich herkiesbaar en zijn herkozen.
Rinus was niet herkiesbaar en met een welgemeend dankwoord van de voorzitter, een
bos bloemen en cadeaubon nam hij onder daverend applaus afscheid als bestuurslid.
Door het vertrek van Rinus is er nu een vacature ontstaan daar nog niemand zich
geroepen voelt om deze in te vullen.
Het vele werk wat Rinus verzette is nu zoveel mogelijk over andere bestuursleden verdeeld.
Maar dit gaat een keer knellen!!

 verslag jaarvergadering 28 maart 2018 

  jaaroverzicht 2018.pdf

  financieel-jaarverslag-2018.pdf