Nieuwsbrief december 2019

Beste leden:
November is alweer voorbij en de kerstmaand is daar.
En spoedig volgt het nieuwe jaar.
Maar eerst nog de gezellige activiteiten van december in en om De Rietzanger.
Nieuwe bestuursleden
Daar er binnenkort enkele vacatures zijn binnen het bestuur is deze naarstig op zoek naar aanvulling. Uiteraard wordt het bestuur ook graag geholpen hierin met aanmeldingen en ook met tips die hiertoe mogelijk kunnen leiden.
Onze leden
Nieuwe leden: Dhr B. Alic –   Mevr. M. Kennis-Meyer –  Dhr. Rattink  Mevr.   -A. Eys-Pieterse
 Overleden:  Mevr. A. Fransen-Verkley.
We wensen de familie en andere nabestaanden de komende tijd veel sterkte toe.
Klaverjassen
Uitslag klaverjassen 28 oktober:                                 11 november:
1e Ank Balvert                6700 pnt                                1e Wilma Okkersen              7246 pnt
2e Wim disseldorp         6604 pnt                                 2e Wim v.d. Pijl                     6948 pnt
3e Joop Leliveld              6546 pnt                                 3e Theo van Balen                6732 pnt
Poedelprijs: Ali Pothof   5045 pnt                                 Poedelprijs: Wim disseldorp 5409 pnt
De volgende klaverjasavonden zijn: 9 en 23 December.
Bingo:
De volgende bingomiddag is op woensdag 18 December en zal in het teken staan van Kerst. Zoals we gewend zijn beginnen we om 14.00 uur.
Soos
De aanvang- en eindtijd van de SOOS is 13.30 tot 16.30 uur.
Biljarten
Woensdag 20 nov. Hebben onze biljarters de keuen gekruist met die van BCM-De Klinker. Tijdens de gezellige avond hebben de onzen de leiding genomen in de tweekamp. Na 14 partijen is de tussenstand 16-12.
De individuele top 3 uitslag was:
1. Jan Wansinck 168.2%
2. Johan Goes 153.1%
3. John Fransen 146.3%
In februari volgend jaar spelen we in De Klinker de tweede wedstrijd.
Voor de volledige uitslag kunt u terecht op onze site. (www.club50plusnoorden.nl)
Kerstviering:
Op donderdag 19 december is de kerstviering om 9.30 uur in de Rietzanger. Na de viering is er tijd voor koffie/thee met wat lekkers erbij.
Daarna is er ook nog gelegenheid voor een drankje.
Om 12.00 uur is er een broodmaaltijd voorafgegaan door soep. Dit alles is bedoeld voor de leden van Club 50 Plus Noorden.
Opgeven kan t/m 16 december in de Rietzanger (eventueel telefonisch: tel 850263), zodat we een overzicht hebben hoeveel personen er komen.
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Nieuwjaarsreceptie:
Op zaterdag 4 januari is in de Rietzanger weer de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie van 15.00 uur tot 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom.
Nieuwsbrief:
De nieuwsbrief wordt in principe per email verstuurd. Dit geniet de voorkeur.
Mocht u toch liever een papieren versie hebben, dan kunt u deze uit de Rietzanger meenemen.
Wij verzoeken u vriendelijk wanneer er adreswijzigingen zijn, deze zo spoedig mogelijk aan ons door te geven, zodat wij onze lijsten kunnen aanpassen
Website/e-mail adres:
Op onze website(www.club50plusnoorden.nl) kunt u alles vinden over onze
Club 50 Plus Noorden.
emailadres: rietzangernoorden@hotmail.nl

Het bestuur van Club 50 plus Noorden wenst alle leden gezellige feestdagen toe en in het nieuwe jaar graag tot ziens