nieuwsbrief

Nieuwsbrief   augustus 2020

Beste mensen:

In deze nieuwsbrief informeren wij u vooral over de laatste stand van zaken voor het starten van de activiteiten.
We hopen dat we u na de zomer weer volop mogen begroeten.
 Stand van zaken t.a.v. het starten van de activiteiten
Door de coronacrisis zijn  vanaf 15 maart alle activiteiten van de club 50+Noorden stopgezet. Het bestuur kwam maandelijks bij elkaar om te bespreken wat, wanneer en hoe er gestart kan worden met de activiteiten
In deze nieuwsbrief willen we u de laatste stand van zaken doorgeven.

Bij alle te starten activiteiten geldt:

 • Bij binnenkomst/starten van een activiteit, handen desinfecteren
 • Houdt 1,5 meter afstand
 • Schud geen handen
 • Wacht en luister naar de instructie van de persoon die de activiteit organiseert.

Dat u de volgende vragen beantwoordt;

 • Heeft u koorts/ keelpijn of andere luchtwegklachten?
  Moet met nee beantwoord worden
 • Heeft u contact gehad met een coronapatiënt?
  Moet met nee beantwoord worden
 • U bent op de hoogte dat u het bestuur van de club 50 plus Noorden niet aansprakelijk gesteld kan worden voor wat dan ook en dat u hier bent op eigen verantwoordelijkheid?
  Moet met ja beantwoord worden
  (Indien bovenstaande vragen niet juist beantwoord kunnen worden, kunt u niet deelnemen aan een activiteit in of bij de Rietzanger).

Tevens moet u op een inschrijfformulier aangeven dat u deelneemt aan een activiteit.

Algemene hygiëne regels

 • Was de handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en niest in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes eenmalig

Te starten activiteiten.
Onderstaand de activiteiten waarvan het bestuur onder voorbehoud van de ontwikkeling van het coronavirus voorstelt om per september weer te starten. Een ieder die meedoet, doet dit op eigen verantwoordelijkheid. Wilt u nog niet meedoen, laat dit dan weten aan de organisator van de activiteit.
Groepen mogen niet groter zijn dan 16 personen.

Biljarten:
Dinsdagavond biljarten. Organisator Ton Groeneveld.
Vrijdagcompetitie: Organisator: Joop Leliveld
Vrijdagmorgen biljarten van 9.00 tot 12.00 uur.
Vrijdagmiddag biljarten van 13.00 tot 17.00 uur.
Dit wordt nog met de biljarters besproken.

Koersbal:
dinsdagmiddag Organisator:Rinus Kas.
Volg de instructies van de organisator goed op!

Jeu de boules:
woendagmiddag Organisator: Joop Leliveld
Volg de instructies van de organisator goed op.

Onze leden:
Overleden is Mevr. G. Pieterse-v.d. Zwet. We wensen de nabestaanden veel sterkte.

Jaarvergadering:
Deze is zoals eerder vermeld gepland op woensdag 7 oktober
De uitnodiging voor de jaarvergadering ontvangt u t.z.t.
Er gaan 4 bestuursleden stoppen. We zoeken  mensen die deze plaatsen willen innemen. Iets voor u??????? Voor informatie kunt u terecht bij het bestuur. U mag ook de voorzitter: bellen 0624638949.

Schoonmakers:
Wij doen een oproep voor vrijwilligers voor het schoonmaken van de  Rietzanger om de week op maandagmorgen van  8.30 – 11.00 uur.  Hiervoor kunt u zich opgeven bij het bestuur.

Modeshow:
Op zaterdag 31 oktober is van 14.00 – 17.00 uur de najaarsmodeshow van firma Doorduyn, in aangepaste vorm.

Nieuwsbrief:
De nieuwsbrief wordt, indien mogelijk per, email verstuurd. Mocht u toch liever een papieren versie hebben, dan kunt u deze uit de Rietzanger meenemen. Wij verzoeken u vriendelijk wanneer er adreswijzigingen zijn, deze zo spoedig mogelijk aan ons door te geven, zodat wij onze ledenlijst kunnen aanpassen.

Website/emailadres:  
Op onze website(www.club50plusnoorden.nl) kunt u alles vinden over onze Club 50 Plus Noorden.
Het bestuur

Nieuwsbrief augustus 2020