nieuwsbrief

Nieuwsbrief  Mei 2020

Beste leden:

CORONAVIRUS
Naar aanleiding van de berichtgeving dinsdag 21 april van de overheid, is het duidelijk dat de meeste maatregelen van kracht blijven. In ieder geval tot 20 mei a.s.. Uitzondering is er voor de jeugd tot 18 jaar. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden vanaf 28 april weer wat groepsactiviteiten (school en Sport) ondernemen.
Daar wij juist activiteiten hebben met de “ouderen” van onze samenleving heeft het bestuur besloten voorlopig tot 1 september GEEN activiteiten te organiseren.
Dat betekent dat er volop aan de toekomst gewerkt moet worden. Het bestuur heeft via de mail en de app onderling contact gehouden en de bestuursvergadering is online.
Er komt veel informatie binnen van de gemeente en landelijke overheid.
Het bestuur bespreekt deze informatie en handelt daarnaar.
O.a. wordt overlegd of er aanvragen ingediend voor een financiële bijdrage van zowel de landelijke overheid als de gemeente om het wegvallen van diverse inkomsten gedeeltelijk te compenseren.
Ook worden de lopende zaken van dit seizoen, waar mogelijk en noodzakelijk, door het bestuur geregeld.
Als blijkt dat we eerder open kunnen zal dat kenbaar gemaakt worden.
Tot nader bericht zal dit standpunt van kracht blijven. Hierbij zullen wij de richtlijnen van de overheid, GGD en RIVM blijven volgen.
Vanaf 1 september hopen weer met activiteiten te kunnen beginnen, maar waarschijnlijk zal conform de veelgenoemde 1,5 meter-samenleving moeten.
Wij houden u zo goed als mogelijk op de hoogte en HOU VOL.

Algemene Ledenvergadering
Door de Corona-overmacht heeft de Algemene Ledenvergadering nog niet plaats-gevonden. Deze zou, volgens de statuten binnen een halfjaar na afloop van het verenigingsjaar gehouden moeten zijn. Maar gezien de huidige situatie kan dat niet. Zoals het er nu uitziet hebben wij deze gepland op 30 September 2020.

Samenstelling Bestuur
Per de Algemene Ledenvergadering bestaat het bestuur nog uit 4 personen. Het bestuur is daarom naarstig op zoek naar, in ieder geval 3 nieuwe bestuursleden. Uiteraard wordt het bestuur ook graag geholpen hierin met aanmeldingen en ook met tips die hiertoe mogelijk kunnen leiden.

Onze leden:
Overleden: Dhr. Joop Adegeest
We wensen de familie en andere nabestaanden de komende tijd veel sterkte toe.

Donatie
De vereniging heeft een donatie van Erven van Veen-Tersteeg mogen ontvangen. Deze is door het bestuur met grote dank aanvaard.

Modeshow
De modeshow die eind Augustus stond gepland wordt verschoven naar Oktober. Over de exacte datum wordt nader geïnformeerd.

Boodschappenhulp
Voor mensen die niet meer naar buiten kunnen of mogen en toch wel wat spullen nodig hebben, is er hulp beschikbaar. Bel 06 40225176 (Gert van der Steen) en je wordt verder geholpen.

Nieuwsbrief:
De nieuwsbrief wordt in principe per email verstuurd. Dit geniet ook onze voorkeur. Mocht u toch liever een papieren versie hebben, dan kunt u deze uit de Rietzanger meenemen. Wij verzoeken u vriendelijk wanneer er adreswijzigingen zijn, deze zo spoedig mogelijk aan ons door te geven, zodat wij onze lijsten kunnen aanpassen. Op onze website(www.club50plusnoorden.nl) kunt u alles vinden over onze Club 50 Plus Noorden.