bestuur club50plusnoorden

Bestuurssamenstelling

Voorzitter                      Mevr. M. Vork-Tersteeg Contact bridge                Leliestraat 11                                       2431 XS  Noorden                                             tel.  409189 Penningmeester           Mevr. A.Kentrop                                       Langemeentweg 47                                       3652 LA  Woerdense Verlaat                                      tel.408538 2e Penningmeester           Dhr. G. van der Steen                                        Voorweg 91a                                        2431 AN Noorden                                             tel. 744650 PR.                                       Dhr. J. Leliveld Onderhoud  PR.                  Leliestraat 27 Coordinatie: jeu de boule  2431 XS  Noorden                       koersbal         tel. 409148                           e                    electrice duofiets  
naar pagina home Home nieuwsbrief jaarplanning activiteiten club foto,s uitslagen verhuur link
clubgebouw “de rietzanger” Theresiehof 9 2431 AD Noorden tel.0172 409308 email: rietzangernoorden@hotmail.nl website: www. club50plusnoorden.nl Bankrek.: NL74INGB0007364674
Secretaris:                        Mevr. M van Capel-Loos                                            Dahliastraat 16                                            2431 XW  Noorden                                            tel. 408117 Beheerder:                         Dhr. R Kas Contact Biljart                   Chrysantenstraat 77                                             2431 XH  Noorden                                                                               tel. 408758 Beheerder verhuur            Dhr. A. Borst  Nieuwsbrief                        De Riethof 2                                             2431 AZ  Noorden                                             tel. 850263      Algemene zaken                Dhr. J. Goes   Leliestraat 1                                              2431 XS Noorden                                              tel. 409380  
agenda; Fietstocht 20 juni; Bingo 20 juni; Rabofietstocht 24 juni
iedere donderdagmiddag soos