bestuur

BESTUURSSAMENSTELLING 2018

Mevr. M. Vork-Tersteeg        Voorzitter                              tel. 409189
Leliestraat 11                         contact  bridge
2431  XS  Noorden

Mevr. M. van Capel-Loos      Secretaris                              tel. 408117
Dahliastraat 16                       ledenadministratie
2431 XW Noorden

Mw. A. Kentrop                      Penningmeester                   tel. 408538
Lange Meentweg 47
3652 LA Woerdense Verlaat

Dhr. G. van der Steen           2e Penningmeester                tel. 744650                                        Voorweg 91A                                                                                                                                                    2431 AX Noorden

Dhr. R. Kas                              beheerder                                  tel. 408758
Chrysantenstraat 77             contact biljart
2431 XH Noorden

Dhr. A. Borst                         beheerder  verhuur                    tel. 850263
De Riethof 2
2431 AZ  Noorden

Dhr. J. Leliveld                       coordinatie: koersbal                  tel. 409658                                                Lelistraat 27                                                 jeu de boule                                                                            2431 XS Noorden                                        electrische duofiets  PR,

Dhr. J. Goes                              algemene zaken                       tel.409380                                                Lelistraat 1                               nieuwsbrief                                                                                                    2431 XS Noorden