jaarvergadering

Jaarvergadering:
De jaarvergadering van 28 maart werd bezocht door 45 leden. De
kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd en in orde
bevonden. Mevr. A Kentrop -Hendriks en Dhr. J. Leliveld zijn weer
voor een nieuwe periode herkozen. De notulen van deze vergadering
zijn t.z.t. ter inzage. Na de vergadering was er gelegenheid voor een
drankje

Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering om 15.15 uur en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid.