jaarvergadering

Jaarvergadering:

Ook in 2019 houden wij weer onze jaarvergadering en wel op.
woensdag 27 maart 2019 om 14 uur
Tijdens de jaarvergadering worden voorstellen van het bestuur aan de leden voorgelegd,de financiéle resultaten van 2018 worden toegelicht en de bestuursverkiezingen worden gehouden. Wij stellen het op prijs als u die middag vragen of suggesties wilt voorleggen aan het bestuur. De financiéle resultaten van 2018, het jaarverslag met alle activiteiten van het afgelopen jaar en de notulen van de jaarvergadering van 28 maart 2018 liggen 10 dagen van te voren in de Rietzanger. Na afloop van de jaarvergadering is er nog een gezellige afsluiting met voor ieder wat wils. U komt toch ook