historie club50plusnoorden

Club 50plus Noorden

Het begon in het jaar 1986 toen de ouderenvereniging K.B.O. werd opgericht. In het jaar 2001 is de naam K.B.O. Noorden veranderd in Club 50plus Noorden
Omdat de leden op verschillende locaties aan het kaarten, biljarten, koersballen en volksdansen bezig waren, was dit toch niet geheel naar tevredenheid van de leden. In het jaar 1993 is de stichting verenigingsgebouw voor ouderen opgericht.

Op 8 Februari 1994 is de eerste paal geslagen van het clubhuis De “Rietzanger”
De feestelijke opening was op 22 september 1994 door Annie Vermeij en de T.V. presentator Hennie Huisman.

 

De “Rietzanger” werd al vlug te klein,dus werd er naar een oplossing gezocht voor dit probleem. Om het gebouw uit te breiden, moesten eerst de financiën rond gemaakt worden toen dat gereed was ging men beginnen met het tweede gedeelte van het gebouw.
Dat in november 1997 werd opgeleverd.
Het derde gedeelte, het bouwen van de biljartzaal en in samenwerking met de ijsclub,
De biljartzaal en het ijsclubgebouw is in het jaar 2003 opgeleverd.

De voorlaatste verbouwing de keuken en garderobe is gereed gekomen in augustus 2005. Voorlopig zijn we nu wel uitgebouwd.
Dit alles is tot stand gekomen door vele vrijwilligers, subsidie verstrekkers en giften.
Ook wordt het gebouw nu nog door vrijwilligers onderhouden en beheerd.
Zaterdag 31 oktober 2015 Is onder grote belangstelling de jeu de boules banen geopend met een openingswedstrijd door de wethouder Trudy Veninga en Annie Moore.
Het ging er fel aan toe. De wethouder streek met de eer.

Daarna werd in De Rietzanger het glas geheven.
De jeu de joules banen en een opslagplaats zijn o.a. tot stand gekomen door bijdragen van de Rabobank en het Oranjefonds.
Maar vooral door de geweldige inzet van de talloze vrijwilligers die vanaf februari jl. tientallen uren in weer en wind besteed hebben om dit tot stand te brengen.
Bedankt voor jullie inzet.
We hopen dat er van de jeu de boules banen veel gebruik gemaakt zal worden.
Namens: Stichtingsbestuur, Club 50 plus Noorden en IJsclub.

De “Rietzanger” wordt ook gebruikt voor vergaderingen, verjaardagen, jubilea, recepties, uitvaarten en de K.N.V. Vrouwenbond.Een voorwaarde is dat men wel lid moet zijn van de Club 50 plus Noorden.Een lidmaatschap houdt in dat u deel kunt nemen aan de activiteiten van de

Club 50 plus Noorden.
Contributie €12,- per jaar .
rekening nr.NL74 INGB 0007364674 t.n.v. club50plusnoorden
U kunt zich inschrijven als lid stuur dan een e-mail naar rietzangernoorden@hotmail.