Nieuwsbrief Oktober 2019

Beste leden:

Na het Jubileumgebeuren gaan we weer gewoon door met al onze activiteiten in en om De Rietzanger

Jubileum

Op 21 September j.l. is het 25 jarig jubileum van ons clubgebouw onder stralende omstandigheden gevierd.
De opkomst had groter gekund. Maar degene die er waren hebben kunnen genieten van de presentaties van een aantal van onze activiteiten.
Waarna de receptie, die begon met een openingswoordje van Martien Noorderburg gevolgd door de onthulling van een plaquette, afbeeldend 5 rietzangers in het riet dat al pluimde (dus geen meurzen), door Sari Visser en wethouder Wolters.  Ook de wethouder deed een woordje. Vervolgens was er de presentatie “Van Vlag tot Nu” door Jaap Wansinck.
Hij liet zien en ondersteunde dat met een uitgebreide toelichting, wat er zoal gebeurd was tussen het behalen van het hoogste punt tot het 25 jarig jubileum. O.a. de afbouw van het eerste onderkomen met daarop volgend de twee verbouwingen/uitbreidingen omdat het al gauw te klein bleek.
Ook het scala aan activiteiten, die hier plaatsvinden, passeerden de revue. Hierna was het tijd om het glas te heffen en verder te gaan met een gezellig samenzijn.

Onze leden:

Nieuwe leden: Hr. W. Bos, Hr. M. Hoogerwerf,  Mw. L. Nieuwenhuizen en  Hr. Nieuwenhuizen.
Afgemeld: Riet Vianen, Arie Sanders, Fam. Kas uit Nieuwkoop,  P. van Koert
Overleden:
Mevr. A. van Veen – van der Zwet  Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe de komende tijd.

Klaverjassen:

Uitslag klaverjassen 16 september:  
1e Wim v d Pijl                         7560 pnt
2e Ali Kas                                  7074 pnt
3e Adrie v d Haak                   6950 pnt
Poedelprijs: Wilma Okkersen  5129 pnt
De volgende klaverjasavonden zijn: 30 September, 14 en 28 Oktober.

Bingo:

De volgende  bingomiddag is op woensdag 16 Oktober. Zoals we gewend zijn beginnen we om 14.00 uur.

Fietsen:

Op woensdag  16 Oktober wordt er, als het weer het toelaat, weer gefietst. Er wordt vertrokken vanaf het parkeerterrein tegenover de kerk om 9.30 uur. De kosten zijn € 0,50 en eventuele informatie bij J. Goes (0653259971) of J. Leliveld (0172-409148). We rijden mee op eigen risico.

Eucharistieviering/maaltijd:

Op vrijdag 25 oktober is er een eucharistieviering met aansluitend een maaltijd.
De viering begint om 9.30 uur.
Na de viering kunnen, onder het genot van een kopje koffie/thee, verschillende spelletjes gedaan worden. We  sluiten deze morgen af met een gezamenlijke maaltijd.
Kosten € 5,00. Graag betalen op de dag bij binnenkomst.
U kunt zich hiervoor opgeven tot  20 oktober op een lijst in de Rietzanger of telefonisch bij Aart Borst tel. 850263.

Nieuwsbrief:

De nieuwsbrief wordt in principe per email verstuurd. Dit geniet de voorkeur.
Mocht u toch liever een papieren versie hebben, dan kunt u deze uit de Rietzanger meenemen.
Wij verzoeken u vriendelijk wanneer er adreswijzigingen zijn, deze zo spoedig mogelijk aan ons door te geven, zodat wij onze lijsten kunnen aanpassen
Website/e-mail adres:
Op onze website(www.club50plusnoorden.nl) kunt u alles vinden over onze
Club 50 Plus Noorden.
emailadres: rietzangernoorden@hotmail.nl
Het bestuur