uitnodiging 21.09 

                                                         

                                                              Nieuwsbrief  september 2019
Beste leden:
ZOMER? Zomer voorbij! En wij gaan 1 september weer beginnen met al onze activiteiten in en om De Rietzanger.
Jubileum
September is ook de maand dat wij ons jubileum vieren.
21 september zal het feest zijn. Hou de Nieuwsbrief dus in de gaten.
Activiteitenochtend
In verband met het jubileumfeest op 21 september, zal de activiteitenochtend op 20 september vervallen!
Onze leden:
Overleden: Mevr. Cardinaal
We wensen de familie en andere nabestaanden de komende tijd veel sterkte toe.
Informatiebijeenkomst Vrijwilligers
Sinds Rinus Kas in maart 2019 zijn taken als beheerder van het clubgebouw De Rietzanger heeft neergelegd zijn er wat wijzigingen gekomen in de taken die we van onze vrijwilligers vragen. Om deze wijzigingen eens met onze vrijwilligers door te spreken willen wij eens met onze vrijwilligers om de tafel.
Ook leden die eventueel vrijwilliger willen worden zijn van harte uitgenodigd voor deze informatiebijeenkomst.
Deze bijeenkomst wordt gehouden op: woensdag 28 augustus om 19:30 uur in de Rietzanger.
Biljarten:
Volgende speeldata: Dinsdag 3 september 18.30 uur “vrij” biljarten en Vrijdag 6 september beginnen we weer met de competitie libre.
Bingo:
De volgende bingomiddag is op woensdag 18 september. Zoals we gewend zijn beginnen we om 14.00 uur.
Fietsen:
Op 18 september wordt er weer gefietst. Er wordt vertrokken vanaf het parkeerterrein tegenover de kerk om 9.30 uur. De kosten zijn € 0,50 en eventuele informatie bij J. Goes (0653259971) of
J. Leliveld (0172-409148). We rijden mee op eigen risico.
Bij slecht weer wordt er niet gereden.
Modeshow:
Op 4 september modeshow aanvang 14.15 uur/ verkoop na de modeshow in de rietzanger met gratis koffie/ thee met stroopwafel. 
Bridge:

donderdag 5 september begint de bridge weer
Nieuwsbrief:
De nieuwsbrief wordt in principe per email verstuurd. Dit geniet ook onze voorkeur.
Mocht u toch liever een papieren versie hebben, dan kunt u deze uit de Rietzanger
meenemen. Wij verzoeken u vriendelijk wanneer er adreswijzigingen zijn, deze zo spoedig
mogelijk aan ons door te geven, zodat wij onze lijsten kunnen aanpassen
Website/e-mail adres:
Op onze website(www.club50plusnoorden.nl) kunt u alles vinden over onze
Club 50 Plus Noorden.
emailadres: rietzangernoorden@hotmail.nl
Het bestuur