Nieuwsbrief  juli 2019
Nieuwsbrief:
Beste leden:

ZOMER. Ja het is zomer en met wat voor weer begon het dit jaar; Zomers en zelfs
tropisch, tenminste zo voet het wel.
Veel activiteiten stoppen tot 1 september, maar er zijn er ook een paar, die gewoon
doorgaan. Zoals SOOS, Jeu de Boules en de maandelijkse fietstocht ook het koersballen.
Jubileum:
September is ook de maand dat wij ons jubileum vieren.
21 september zal het feest zijn. Hou de Nieuwsbrief dus in de gaten.
Onze leden:
Overleden: Joop Mourits
We wensen de familie en andere nabestaanden de komende tijd veel sterkte toe.
Soos/Mahjong:
De SOOS gaat gewoon door tijden de vakantiemaanden, u blijft dus welkom.
Mahjong is een traditioneel spel vanuit de Chinese cultuur, wat gespeeld wordt met
behulp van stenen die voorzien zijn van tekens. Mocht nog belangstelling hebben, dan
kunt op donderdagmiddag terecht bij de soos.
Biljarten:
21 juni hebben de biljarters hun “bandstootcompetitie” afgesloten. In een competitie
waarin 20 biljarters 380 partijen hebben gespeeld. Iedereen een keer tegen elkaar.
Winnaars:
Ranking te behalen caramboles:
1. Johan Goes 129.8%
2. Siem Pieterse 122.5%
3. Martien Pietersen 120.6%
Hoogste gemiddelde;
Kees Bos 28 caramboles.
Hoogste aantal wedstrijdpunten;
Siem Pieterse 48 punten.
Hoogste partij in Caramboles;
Peter Leliveld 49 caramboles.
Hoogste partij t.o.v. te behalen caramboles;
Martien Pietersen 250%
Hoogste serie caramboles;
Peter Leliveld en Co Groenendijk 13 caramboles.
Hoogste serie t.o.v. te behalen caramboles;
Wim v.d. Pijl 77%.
Volgende speeldata: Dinsdag 3 september 18.30 uur “vrij”biljarten en Vrijdag 6
september beginnen we weer met de competitie libre.
Bingo:
De volgende bingomiddag is op woensdag 18 september. Zoals we gewend zijn
beginnen we om 14.00 uur.
Fietsen:
De fietstocht voor juni kon door slecht weer niet doorgaan, maar………..
17 Juli en 21 augustus wordt er weer gefietst. Er wordt vertrokken vanaf het parkeerterrein tegenover de kerk om 9.30 uur. De kosten zijn € 0,50 en eventuele informatie bij J. Goes (0653259971) of J. Leliveld (0172-409148). We rijden mee op eigen risico.
Bij slecht weer wordt er niet gereden.

Nieuwsbrief:
De nieuwsbrief wordt in principe per email verstuurd. Dit geniet ook onze voorkeur.
Mocht u toch liever een papieren versie hebben, dan kunt u deze uit de Rietzanger
meenemen. Wij verzoeken u vriendelijk wanneer er adreswijzigingen zijn, deze zo spoedig
mogelijk aan ons door te geven, zodat wij onze lijsten kunnen aanpassen
Website/e-mail adres:
Op onze website(www.club50plusnoorden.nl) kunt u alles vinden over onze
Club 50 Plus Noorden.
emailadres: rietzangernoorden@hotmail.nl
Het bestuur