Nieuwsbrief  Mei 2019
Beste leden:
In Mei leggen alle vogels een ei. Ook de rietzanger zal zijn duit in het nestje doen. In en
rond onze Rietzanger is het ook niet rustig.
Ook deze maand zijn er weer genoeg activiteiten om mee kennis te maken, kijk hieronder
en op onze site(jaarprogramma) en vind wat er voor u geschikt is.
Onze leden:
Nieuwe leden:
Geen mutaties
Activiteitenochtend
Bezoek aan de Mariagrot in Zevenhoven aanstaande vrijdag 24 mei. De viering begint om 09.30 uur.Bij mooi weer is de viering bij de Mariagrot, bij slecht weer is de viering in de kerk en wordt na de viering een processie naar de Mariagrot gehouden waar dan de afsluiting plaatsvindt.
Na de viering wordt er koffie gedronken in de kerk.
Wanneer leden mee willen rijden, kunnen zij dit aangeven bij het bestuur en moeten zij om 09.00 uur aanwezig zijn bij de kerk in Noorden.

Uitgaansdag:
De uitgaansdag is dinsdag 21 mei. We vertrekken om 9.00 uur t.o.v. de kerk. We gaan
naar Leerdam en brengen een bezoek aan de glasblazerij.
Hier aangekomen krijgen we koffie/thee met appelgebak.
Na de koffie kunt u de glasblazerij bezoeken.
Hier kunt u kijken hoe het in praktijk wordt toegepast.
Hierna rijden we richting Leerbroek naar restaurant “Onder de Pannen”. Hier staat een 3 gangen diner voor ons klaar.
Aansluitend het diner wordt een optreden verzorgd door “Linquenda Theater Show”. Rond 16.30 uur vertrekken we weer richting Noorden, waar we ongeveer 17.15 uur aankomen.
Kosten € 30,00 (s.v.p. bij opgave voldoen).
Club 50 Plus zorgt voor een fooi voor de chauffeur. Aanmelden bij de Rietzanger tot 14 mei.
Vol is vol!
Klaverjassen:
Uitslag klaverjassen 1 april:                               Uitslag klaverjassen 15 april:
1e An van Zoest 6679 pnt                                    1e Alie Pothof 7401 pnt
2e Martien Pietersen 6641 pnt                           2e Annemiek van Balen 7142pnt
3e Annie van Veen 6600 pnt                              3e Theo van Balen 7135 pnt
Poedelprijs: Jan de Jong 5398 pnt                    Poedelprijs: Wil v/d Zwet 4650 pnt
De volgende klaverjasavonden beginnen weer na het zomerreces op 16 sept.
Biljarten:
Biljarters LET OP!
Vrij biljarten van dinsdag 21 mei is verschoven naar maandag 20 mei!!
Mahjong:
Er zijn nog wel belangstellenden voor het nieuwe spel tijdens de soos, maar de opkomst
zou beter kunnen.
Mahjong is een traditioneel spel vanuit de Chinese cultuur, wat gespeeld wordt met
behulp van stenen die voorzien zijn van tekens.
Mocht nog belangstelling hebben, dan kunt op donderdagmiddag terecht bij de soos.
Bingo:
De volgende bingomiddag is op woensdag 15 Mei. We beginnen om 14.00 uur. Elke
stoel is voor iedereen, maar er kan er maar een tegelijk op.
Fietsen:
15 Mei wordt er weer gefietst. Er wordt vertrokken vanaf het parkeerterrein tegenover
de kerk om 9.30 uur. De kosten zijn € 0,50 en eventuele informatie bij J. Goes
(0653259971) of J. Leliveld (0172-409148). We rijden mee op eigen risico.
Bij slecht weer wordt er niet gereden.
Nieuwsbrief:
De nieuwsbrief wordt in principe per email verstuurd. Dit geniet ook onze voorkeur.
Mocht u toch liever een papieren versie hebben, dan kunt u deze uit de Rietzanger
meenemen. Wij verzoeken u vriendelijk wanneer er adreswijzigingen zijn, deze zo spoedig
mogelijk aan ons door te geven, zodat wij onze lijsten kunnen aanpassen
Website/e-mail adres:
Op onze website(www.club50plusnoorden.nl) kunt u alles vinden over onze
Club 50 Plus Noorden.
emailadres: rietzangernoorden@hotmail.nl
Het bestuur