Nieuwsbrief
                                                                                      januari 2019
Beste leden:
                                                       Sta vol vertrouwen in het nieuwe jaar
                                                       Maak elke dag een tikkeltje bijzonder
                                                       Wij wensen u het beste en het mooiste wat er is
                                                       En telkens weer opnieuw een ander wonder
Onze leden:
Als nieuwe leden verwelkomen wij Dhr. en Mevr. Toonen.
Hartelijk welkom bij onze club.
Klaverjassen:
Uitslag klaverjassen 26 november:                    Uitslag klaverjassen 10 december:
1e Dhr. A. Teekens 6846 punten                        1e Dhr. J. Leliveld 6764 punten
2e Mevr. A. v/d. Haak 6555 punten                    2e Mevr. A. van Veen 6587 punten
3e Dhr. W. v/d .Pijl 6513 punten                         3e Dhr. W. v/d Pijl 6532 punten
Poedelprijs: Mevr. A. Pothoff 5220 pnt              Poedelprijs: Mevr. T. v/d Pijl 5259 pnt
De volgende klaverjasavonden zijn: 7 , 21 januari en 4 februari.
Kerstviering:
Woensdag 19 december was de kerstviering. Pastor H. van de Reep ging voor in de eucharistieviering.
Er waren 60 personen aanwezig.
De viering werd opgeluisterd door zang van koor Cantabo begeleid door organist Dhr. H. Schoenmaker en samenzang.
Na de viering was er koffie met wat lekkers. Pastor van de Reep vertelde een kerstverhaal. Daarna was er tijd voor een drankje.
Om 12.00 uur was er een broodmaaltijd, voorafgegaan door groentesoep. Om 13.30 uur ging iedereen weer huiswaarts. Iedereen wordt bedankt voor de vrijwillige bijdrage.
Soos:
Heeft u al langer rondgelopen met het idee om bekend te worden met de spelregels
van “Mahjong” en het vervolgens te gaan spelen???
Dat kan vanaf donderdag 10 januari tijdens de soos.
Mevr. E. Ruiterman zal het spel uitleggen en binnen niet al te lange tijd zult u in staat zijn het spel mee te spelen.
Mahjong is een traditioneel spel vanuit de Chinese cultuur, wat gespeeld met behulp van stenen die voorzien zijn van tekens.
Nieuwsgierig? Hopelijk treffen wij elkaar op 10 januari.
Nieuwjaarsreceptie:
Op zaterdag 12 januari is in de Rietzanger weer de gebruikelijke
nieuwjaarsreceptie van 15.00 uur tot 17.00 uur.
Iedereen is van harte welkom. De uitnodiging ontvangt u bij deze nieuwsbrief.
Bingo:
De eerste bingomiddag is op woensdag 16 januari.
Nieuwsbrief:
De nieuwsbrief wordt, indien mogelijk per, email verstuurd. Mocht u toch liever een papieren versie hebben, dan kunt u deze uit de Rietzanger meenemen.
Wij verzoeken u vriendelijk wanneer er adreswijzigingen zijn, deze zo spoedig mogelijk aan ons door te geven, zodat wij onze lijsten kunnen aanpassen.
Jaarboekje/factuur:
Het jaarboekje en de factuur voor 2019 ontvangt u bij deze nieuwsbrief.
Website/e-mail adres:
Op onze website(www.club50plusnoorden.nl) kunt u alles vinden over onze
Club 50 Plus Noorden.
emailadres: rietzangernoorden@hotmail.nl
Het bestuur