Nieuwsbrief April 2019
Beste leden:
April is (bijna ) begonnen, de lente is in het land kom naar buiten allemaal.
Ook deze maand zijn er weer genoeg activiteiten om mee kennis te maken, kijk hieronder en op onze site(jaarprogramma) en vind wat er voor geschikt is.
Onze leden:
Nieuwe leden: Ben Schalkwijk, Jan Lases, An van Soest
Opgezegd: Mevr. Cardinaal
Overleden: Wout van de Zwet en Mevr. de Jong – van de Wal
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe de komende tijd.
Klaverjassen:
Uitslag klaverjassen 4 maart:                     Uitslag klaverjassen 18 maart:
1e Antoon Teekens             7631 pnt           1e Cor van Koppen                     7367 pnt
2e Wim v d Pijl                    6823 pnt          2e Annie van Veen                     6702 pnt
3e Trudy de Bruijn             6688 pnt          3e Trudy v d Pijl                        6692 pnt
Poedelprijs: Trudy vd Pijl 4724 pnt           Poedelprijs: Martien Pietersen 4619 pnt
De volgende klaverjasavond is 16 september
Biljarten:
6 Maart hebben de biljarters de terugwedstrijd van de tweekamp tegen De Springbokken uit De Hoef gespeeld.
Deze wedstrijd werd door de mensen uit De Hoef gewonnen met 16 – 12.
Daar de eerste match in De Hoef door ons ruimschoots gewonnen werd, blijft de beker in Noorden.
Individule prijwinnaars in Noorden:
1e Joop Lauwers 147.6%
2e Piet Pieterse 134,4%
Johan Goes 134,4%
4e Johan Loman 133,3%
5e Hans Groeneveld 131,9%
6e Han Kandelaar 130,8%
7e Jan van Capel 127,5%
8e Nico Soeren 116,7%
Poedelprijs: Joop Leliveld 56,2%.
Stoelyoga:
De stoelyoga gaat niet door, wegens te weinig belangstelling. Mocht u alsnog interesse
hebben, dan kunt u kijken op www.praktijkmaribel.nl.
Mahjong:
Er zijn nog wel belangstellenden voor het nieuwe spel tijdens de soos, maar de opkomst
zou beter kunnen.
Mahjong is een traditioneel spel vanuit de Chinese cultuur, wat gespeeld wordt met
behulp van stenen die voorzien zijn van tekens.
Mocht u nog belangstelling hebben, dan kunt op donderdagmiddag terecht bij de soos.
Bingo:
De volgende bingomiddag is op woensdag 17 April. We beginnen om
14.00 uur. Elke stoel is voor iedereen, maar er kan er maar een tegelijk
op.
Fietsen:
17 April is onze tweede fietstocht! We rijden mee op eigen risico. Er wordt vertrokken
vanaf het parkeerterrein tegenover de kerk om 9.30 uur. De kosten zijn € 0,50 en
eventuele informatie bij J. Goes (0653259971) of J. Leliveld (0172-409148).
Bij slecht weer wordt er niet gereden.
Vrijwilligersmiddag:
Op 13 april om 14.00 uur is onze vrijwilligersmiddag. De vrijwilligers krijgen persoonlijk
een uitnodiging.
NL Doet:
Ondanks het feit dat de klussendagen in het kader van NL Doet niet doorgingen, zijn er
toch een aantal klussen geklaard.
De hal is van een sausje en verfje voorzien er ziet er weer fris uit. Ook is het pad langs het
gebouw naar achteren opgeknapt en de tuin opgehoogd. Prima werk vrijwilligers en
bedankt voor de inzet.
Ledenvergadering:
Tijdens de ledenvergadering van woensdag 27 maart j.l. is er een nieuw bestuur
aangetreden.
Er waren 3 bestuursleden aftredend; Marianne van Capel-Loos, Gert v.d
Steen en Rinus Kas. Marianne en Gert stelden zich herkiesbaar en zijn herkozen.
Rinus was niet herkiesbaar en met een welgemeend dankwoord van de voorzitter, een
bos bloemen en cadeaubon nam hij onder daverend applaus afscheid als bestuurslid.
Door het vertrek van Rinus is er nu een vacature ontstaan daar nog niemand zich
geroepen voelt om deze in te vullen.
Het vele werk wat Rinus verzette is nu zoveel mogelijk over andere bestuursleden verdeeld.
Maar dit gaat een keer knellen!!

Uitgaansdag
21 mei uitgaansdag vertrek 9 uur
opgeven in de Rietzanger

Nieuwsbrief:
De nieuwsbrief wordt in principe per email verstuurd. Dit geniet ook onze voorkeur.
Mocht u toch liever een papieren versie hebben, dan kunt u deze uit de Rietzanger
meenemen. Wij verzoeken u vriendelijk wanneer er adreswijzigingen zijn, deze zo spoedig
mogelijk aan ons door te geven, zodat wij onze lijsten kunnen aanpassen.

Website/e-mail adres:
Op onze website(www.club50plusnoorden.nl) kunt u alles vinden over onze
Club 50 Plus Noorden.
emailadres: rietzangernoorden@hotmail.nl
Het bestuur