Nieuwsbrief  juni 2019
Beste leden:
En dan is de zomermaand al weer aangebroken en gaan we richting zomerreces. Maar
eerst nog een maandje lekker bezig zijn en dan naar de camping of waarheen dan ook.
Onze leden:
Nieuwe leden: Martien Hoogerwerf
Overleden: Jan Pietersen
We wensen de familie en andere nabestaanden de komende tijd veel sterkte toe.
Mahjong:
Mahjong is een traditioneel spel vanuit de Chinese cultuur, wat gespeeld wordt met
behulp van stenen die voorzien zijn van tekens. Mocht nog belangstelling hebben, dan
kunt op donderdagmiddag terecht bij de soos.
Bingo:
De volgende bingomiddag is op woensdag 12 Juni. We beginnen om 14.00 uur.
Dit is dan de laatste Bingo voor de vakanties. De eerstvolgende hierna is n.l. op woensdag
18 september.
Fietsen:
19 Juni wordt er weer gefietst. Er wordt vertrokken vanaf het parkeerterrein tegenover
de kerk om 9.30 uur. De kosten zijn € 0,50 en eventuele informatie bij J. Goes
(0653259971) of J. Leliveld (0172-409148). We rijden mee op eigen risico.
Bij slecht weer wordt er niet gereden. Volgende fietstochten: 17 juli – 21 augustus
Nieuwsbrief:
De nieuwsbrief wordt in principe per email verstuurd. Dit geniet ook onze voorkeur.
Mocht u toch liever een papieren versie hebben, dan kunt u deze uit de Rietzanger
meenemen. Wij verzoeken u vriendelijk wanneer er adreswijzigingen zijn, deze zo spoedig
mogelijk aan ons door te geven, zodat wij onze lijsten kunnen aanpassen
Website/e-mail adres:
Op onze website(www.club50plusnoorden.nl) kunt u alles vinden over onze
Club 50 Plus Noorden.
emailadres: rietzangernoorden@hotmail.nl
Het bestuur