Nieuwsbrief November 2019

Beste leden:
November alweer, de zomertijd voorbij. Het gaat maar door, zo ook wij doorgaan met onze activiteiten in en om De Rietzanger.

Nieuwe bestuursleden
Daar er binnenkort enkele vacatures zijn binnen het bestuur is deze naarstig op zoek naar aanvulling. Uiteraard wordt het bestuur ook graag geholpen hierin met aanmeldingen en ook met tips die hiertoe mogelijk kunnen leiden.

Onze leden
Geen mededelingen.

Klaverjassen:
Uitslag klaverjassen 30 september:           14 oktober:
1e Ank Balvert          7657 pnt                      1e Wilma Okkersen  6950 pnt
2e A. Teekens            7110 pnt                               2e Wim v.d. Pijl         6703 pnt
3e Trudy de Bruin    6902 pnt                       3e Jan de Jong           6416 pnt
Poedelprijs: Jan de Jong 4784 pnt                 Poedelprijs: Ali Kas  5409 pnt
De volgende klaverjasavonden zijn: 11 en 25 November.

Bingo:
De volgende bingomiddag is op woensdag 20 November en zal in het teken staan van Sinterklaas. Zoals we gewend zijn beginnen we om 14.00 uur.

Fietsen:
Op 16 Oktober j.l. hebben we onze laatste fietstocht gehad voor dit jaar.
Deze tocht ging met een klein(13 personen) groepje via Aarlanderveen, Papenveer naar Nieuwveen, waar we ontvangen werden door de familie Disseldorp voor een kopje koffie met wat lekkers.
Waarvoor onze hartelijke dank.
Dit kalenderjaar wordt er dus niet meer gefietst vanuit de club. De volgende fietstocht zal zijn 18 Maart 2020! De kosten zijn € 0,50 en eventuele informatie bij J. Goes (0653259971) of J. Leliveld (0172-409148). We rijden mee op eigen risico.

Biljarten De biljarters van onze club hebben op 16 oktober hun eerste confrontatie gehad met de biljarters uit De Hoef; De Springbok”. Tijdens de gezellige middag hebben wij ons beste beentje(keutje) voorgezet en wonnen met 24 – 10.
Individueel was de uitslag:

  1. Johan Goes 150.0%
  2. Hans Groeneveld 137.9%
  3. Wim Disseldorp 130.8%
  4. Jan de Jong 130.4%
  5. Nico van Soeren 115.5%
    Begin volgend jaar gaan we naar De Hoef toe voor de uitwedstrijd en dan zal bepaald worden wie dit seizoen de wisselbeker mag hebben.

Computermiddag in Nieuwkoop van Seniorweb
Op maandagmiddag 4 november organiseert Seniorweb Nieuwkoop een digicafé/ inloopmiddag in de Kaleidoskoop.
Daar kan men terecht kan voor allerhande vragen over computer, tablet en telefoon. Vele gebruikers worstelen wel eens met ontoereikend geheugen, het gebruiken van de apps, etc.
Vanaf 13.30 uur in de gang naast het Theater van de Kaleidoskoop. de Verbinding 2 in Nieuwkoop.
Iedere 1e maandag van de maand
Nieuwsbrief:
De nieuwsbrief wordt in principe per email verstuurd. Dit geniet de voorkeur.
Mocht u toch liever een papieren versie hebben, dan kunt u deze uit de Rietzanger meenemen.
Wij verzoeken u vriendelijk wanneer er adreswijzigingen zijn, deze zo spoedig mogelijk aan ons door te geven, zodat wij onze lijsten kunnen aanpassen
Website/e-mail adres:
Op onze website(www.club50plusnoorden.nl) kunt u alles vinden over onze
Club 50 Plus Noorden.
emailadres: rietzangernoorden@hotmail.nl
Het bestuur