uitnodiging jaarvergadering 2019

uitnodiging  30 maart 2019

 

                           Nieuwsbrief
                           maart 2019

Beste leden:

Maart roert zijn staart en ook Uw club is voortdurend bezig e.e.a. te organiseren. Zo ook
in deze maand. Zie hieronder!!
Onze leden:
Geen mutaties
Klaverjassen:
Uitslag klaverjassen 4 februari:                      Uitslag klaverjassen 18 februari:
1e Mevr. A. van Zoest 6829 punten                1e Dhr. W. v.d. Pijl          7352 punten
2e Mevr. A. Balvert    6586 punten                 2e Mevr. A. Kas               6955 punten
3e Dhr. W. v.d. Pijl     6485 punten                  3e Mevr. W. Okkersen 6706 punten
Poedelprijs: Dhr. F de Groot 5230 punten     Poedelprijs: Mevr. A.v.Balen 4789 punten
De volgende klaverjasavonden zijn: 4 en 18 maart en 1 april.
Activiteiten ochtend:
Op 8 maart aanvang 9.30 uur zal Arie van Wijk een lezing geven over onveiligheid (inbraak, insluipen, babbeltrucs etc.) in en rond het huis. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen.
Stoelyoga:
De stoelyoga gaat niet door, wegens te weinig belangstelling. Mocht u alsnog interesse
hebben, dan kunt u kijken op www.praktijkmaribel.nl.
Mahjong:
Er zijn nog wel belangstellenden voor het nieuwe spel tijdens de soos, maar de opkomst
zou beter kunnen.
Mahjong is een traditioneel spel vanuit de Chinese cultuur, wat gespeeld wordt met
behulp van stenen die voorzien zijn van tekens. Mocht u nog belangstelling hebben, dan
kunt op donderdagmiddag terecht bij de soos.
Bingo:
De volgende bingomiddag is op woensdag 13 maart. We beginnen om 14.00 uur.
Fietsen:
Op 20 maart begint ons fietsseizoen weer! Het huidige mooie weer nodigt uit om
kilometers te maken, zodat we straks weer enigszins getraind aan de start staan.
We rijden mee op eigen risico. Er wordt vertrokken vanaf het parkeerterrein tegenover de
kerk om 9.30 uur. De kosten zijn € 0,50 en eventuele informatie bij J. Goes (0653259971)
of J. Leliveld (0172-409148).
Jaarvergadering:
Op 27 maart is onze jaarvergadering en begint om 14.00 uur. Noteer dit in uw agenda.
NL Doet:
In tegenstelling tot het bericht in de vorige nieuwsbrief doen wij niet mee met NL Doet.
Dit vanwege te grote hoeveelheid aanmeldingen.
Er blijven echter altijd grote klussen te doen in en om ons prachtige clubhuis. Als de klus
zich aandient zal u weer benaderd worden om te komen helpen.
Nieuwsbrief:
De nieuwsbrief wordt in principe per email verstuurd. Dit geniet ook onze voorkeur.
Mocht u toch liever een papieren versie hebben, dan kunt u deze uit de Rietzanger
meenemen. Wij verzoeken u vriendelijk wanneer er adreswijzigingen zijn, deze zo spoedig
mogelijk aan ons door te geven, zodat wij onze lijsten kunnen aanpassen.

Website/e-mail adres:
Op onze website(www.club50plusnoorden.nl) kunt u alles vinden over onze
Club 50 Plus Noorden.
emailadres: rietzangernoorden@hotmail.nl
Het bestuur