club50plusnoorden naar pagina home Home activiteiten club nieuwsbrief foto,s uitslagen link home Home
agenda: training in vallen 2 -9-16-23-30 nov. ; Eugaristie viering 4 nov met gezaamlijke maaltijd opgeven voor 1 nov.: Klaverjassen14 nov.: Bingo 16 nov.: Activiteiten ochtend 18 nov. bloemenmand maken opgeven voor 1 nov.: Kerstviering 14 dec.: Nieuwjaars receptie 9 jan. 2017:

Eucharistieviering:                                                                                

Op 4 november is er een eucharistieviering. De viering begint om 9.30 uur. Na de viering

kunnen, onder het genot van een kopje koffie/thee, verschillende spelletjes gedaan worden.

We  sluiten deze morgen af met een gezamenlijke maaltijd.

Op het menu staat boerenkool met worst.

Kosten € 5,00. Graag betalen op de dag bij binnenkomst.                                     U kunt zich hiervoor opgeven tot 1 november in de Rietzanger (eventueel telefonisch: tel 850263 ).

Activiteitenochtend:

De volgende activiteitenochtend is 18 november.

bollenmand vullen

We willen een workshop “bollenmand vullen” organiseren, maar eerst  inventariseren of hiervoor voldoende belangstelling bestaat. Na ontvangst met koffie of thee krijgt u eerst uitleg over bloembollen in het algemeen en de kwekerij. Daarna is er tijd om zelf aan de slag te gaan. Allereerst wordt de mand gevuld met potgrond en daarna komen de verschillende soorten bloembollen. De bloembollen mag u zelf uitkiezen. Alles is voorzien van goede beschrijvingen en foto’s zodat u weet hoe de bloemen er uitzien in het voorjaar.

Programma

Ontvangst met koffie of thee Praatje van de workshopleider over bollen in het algemeen Uitleg wat er precies gedaan moet worden Gelegenheid tot vragen stellen en direct aan de slag Ter afsluiting enkele tips over de verzorging van de mand. Na afloop gaat de mand uiteraard mee naar huis Tussendoor krijgt u tips en aanwijzingen. De kosten voor deze workshop zijn € 27,50. per persoon. Deze workshop wordt gehouden in Kudelstaart bij kweker K. Koster. Indien u interesse heeft, kunt u zich voor 1 november hiervoor opgeven bij de Rietzanger. Alleen bij voldoende deelname gaat de workshop door!

Bewegen om vallen te voorkomen:

Goed bewegen voor ouderen is zeer belangrijk om vallen te voorkomen. Door de  gezamenlijke praktijken fysiotherapie in de gemeente Nieuwkoop is er een  cursus ontwikkeld: “Veilig in Balans”.  Deze cursus wordt in Noorden gegeven in de Rietzanger door Fysiotherapie Noorden in samenwerking met docente Marjan Bos. In deze cursus leert u hoe u vallen kunt voorkomen en vooral, om in het dagelijks leven overeind te blijven. De cursus omvat 5 lessen van 2 uur en zullen wekelijks gegeven worden op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. De eerste les is op woensdag 2-9-16-23-30 november. De kosten zijn € 10,00 per les (voor leden van Club 50 plus Noorden is dat € 8,00). U kunt u zelf opgeven via info@fysionoorden.nl of 0172-409242.
iedere donderdagmiddag soos