Nieuwsbrief
                                                                                      februari 2019

Beste leden:
Hoewel de dagen langzaam weer beginnen te lengen, kan de winter nog steeds van zich
laten horen.
Ook u kunt zich laten horen en zien in de Rietzanger, want in februari is weer veel te doen,
Onze leden:
Overleden is mevr. N. Blom-Balvert. We wensen de nabestaanden de komende tijd veel
sterkte.
Als nieuw lid verwelkomen we dhr. G. van Leeuwen. Hartelijk welkom bij onze club.
Nieuwjaarsreceptie:
De nieuwjaarsreceptie werd bezocht door 43 personen. De voorzitter hield
een korte nieuwjaarstoespraak, met feiten en getallen, waarna
door allen het glas werd geheven op het nieuwe jaar.
Klaverjassen:
Uitslag klaverjassen 7 januari:                                  Uitslag klaverjassen 21 januari:
1e Dhr. C. van Koppen        6917 punten                  1e  Mevr. T. v.d. Pijl       7444 punten
2e Dhr. A. Teekens              6622 punten                  2e Dhr. W. v.d. Pijl        7391 punten
3e Mevr. A. van Balen         6517 punten                   3e Mevr. A. Balvert       6964 punten
Poedelprijs: Dhr. J. de Jong 5210 punten               Poedelprijs: Mevr. A.v. Veen 4887 punten
De volgende klaverjasavonden zijn: 4, 18 februari en 4 maart.
Stoelyoga:
De stoelyoga gaat niet door, wegens te weinig belangstelling. Mocht u alsnog interesse
hebben, dan kunt u kijken op www.praktijkmaribel.nl.
Mahjong:
Bij de soos van 10 januari waren 2 belangstellenden voor het nieuwe spel tijdens de soos.
De week erna waren er nog 2 belangstellenden. Mahjong is een traditioneel spel vanuit
de Chinese cultuur, wat gespeeld wordt met behulp van stenen die
voorzien zijn van tekens. Mocht nog belangstelling hebben, dan kunt
op donderdagmiddag terecht bij de soos.
Eucharistieviering/maaltijd:
Op 8 februari is er een eucharistieviering. Pastor van Aarle zal hierin voorgaan.
De viering begint om 9.30 uur.
Na de viering kunnen, onder het genot van een kopje koffie/thee, verschillende spelletjes gedaan worden.
We sluiten deze morgen af met een gezamenlijke maaltijd.
Op het menu staat boerenkool met worst en spekjes.
Kosten € 5,00. Graag betalen op de dag bij binnenkomst..
U kunt zich hiervoor opgeven tot uiterlijk 5 februari in de Rietzanger ( eventueel
telefonisch: Dhr. A. Borst tel 850263) .
Wanneer u alleen wilt komen voor de maaltijd (of eucharistieviering), is dat ook mogelijk.
Bingo:
De volgende bingomiddag is op woensdag 13 februari.
We beginnen om 14.00 uur.
Modeshow:
De firma Doorduyn gaat de modeshow weer verzorgen. Dit zal
zijn op woensdag 27 februari aanvang: 14.15 uur met een prachtige voorjaarscollectie.
De uitnodiging voor deze show ontvangt u bij deze nieuwsbrief.
NL Doet:
In het kader van Nl Doet (landelijke vrijwilligersdag) worden er op
vrijdag 15 maart en zaterdag 16 maart verschillende werkzaamheden bij de
Rietzanger uitgevoerd.
Wilt u ons ook komen helpen, dan kunt u contact opnemen met Dhr. J. Leliveld. (tel 409148)
Nieuwsbrief:
De nieuwsbrief wordt, indien mogelijk per, email verstuurd. Mocht u toch
liever een papieren versie hebben, dan kunt u deze uit de Rietzanger
meenemen. Wij verzoeken u vriendelijk wanneer er adreswijzigingen zijn, deze
zo spoedig mogelijk aan ons door te geven, zodat wij
onze lijsten kunnen aanpassen.

Website/e-mail adres:
Op onze website(www.club50plusnoorden.nl) kunt u alles vinden over onze
Club 50 Plus Noorden.
emailadres: rietzangernoorden@hotmail.nl
Het bestuur

Een oude man liep zacht te brommen in de stille laan
Toen hield ie op, hij zag opeens het bord “niet brommen” staan